Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o likvidaciji faktoring-društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako donese odluku o likvidaciji protivno odredbama čl. 106. st. 2. i 3. Zakona o faktoringu.

U čl. 106. st. 2., 3. Zakona navodi se:

"Prije donošenja odluke o likvidaciji faktoring-društva, uprava i nadzorni odbor faktoring-društva dužni su obaviti prethodne konzultacije s Agencijom.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: