Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o opozivu imenovanja člana uprave (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član nadzornog odbora UAIF-a ako ne postupi u skladu s odredbama čl. 42. st. 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 42. st. 4. Zakona navodi se:

"Ako Agencija oduzme suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, UAIF je obvezan bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!