Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je naručitelj ako ne donese odluku o poništenju u propisanom roku suprotno čl. 303. st. 2. Zakona o javnoj nabavi.
U čl. 303. st. 2. Zakona navodi se:
"Odluka o poništenju donosi se u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: