Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna (financiranje političkih aktivnosti)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača ne doznačuje redovito, sukladno čl. 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje; Zakona), te koja naknadu troškova izborne promidžbe ne isplati u propisanom roku, sukladno čl. 21.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!