Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odluka o zaštiti izvorišta (vode)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi vode suprotno odluci o zaštiti izvorišta iz čl. 91. st. 3. Zakona o vodama.

U čl. 91. st. 3. Zakona navodi se:

"Odluku o zaštiti izvorišta, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi:

1. predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ako je zona na području jedinice lokalne samouprave,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: