Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobravanje kredita od strane institucije za platni promet

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako odobrava kredite vezane uz pružanje platnih usluga protivno čl. 89. st. 1. Zakona o platnom prometu.

U čl. 89. st. 1. Zakona navodi se:

"Institucija za platni promet može odobravati kredite vezane uz pružanje platnih usluga iz članka 3. točaka 4., 5. i 7. ovog Zakona, samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: