Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za nabavu trošarinskih proizvoda bez plaćanja trošarine

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje ili ako koristi količine veće od odobrenih suprotno čl. 21. st. 2. t. 6., čl. 36. i čl. 37. Zakona o trošarinama.
U čl. 21. st. 2. t. 6. Zakona navodi se:
"Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, trošarinu plaćaju i:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: