Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za obavljanje djelatnosti (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako obavlja djelatnosti iz čl. 13. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima (dalje; Zakona) za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo kao djelatnost u sudski registar sukladno čl. 15. st. 1., 2. Zakona.

U čl. 15. st. 1., 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!