Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za osnivanje ili upravljanje otvorenim investicijskim fondom u trećoj državi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako protivno odredbama čl. 128. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, osnuje podružnicu u trećoj državi bez odobrenja Agencije.
U čl. 128. st. 2. Zakona navodi se:
"Za osnivanje i/ili upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom u trećoj državi društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!