Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za preuzimanje portfelja osiguranja ili reosiguranja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ako preuzme portfelj osiguranja ili portfelj reosiguranja bez odobrenja iz čl. 88. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 88. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: