Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za rad mirovinskog osiguravajućeg društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako počne obavljati poslove protivno odredbama čl. 180. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 180. Zakon navodi se:

"Ako glavna skupština Društva donese odluku da Društvo nastavlja s obavljanjem poslova, Društvo može ponovno početi obavljati poslove iz članka 9. ovoga Zakona samo ako ponovno stekne odobrenje za rad Agencije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!