Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za samostalan rad medicinskog biokemičara (medicinsko-biokemijska djelatnost)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj medicinski biokemičar ako započne samostalno raditi kao magistar medicinske biokemije na poslovima medicinsko-biokemijske djelatnosti, a nema odobrenje za samostalan rad i nije upisan u registar diplomiranih inženjera medicinske biokemije pri Komori protivno čl. 13. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

U čl. 13. Zakona navodi se: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!