Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za spajanje društava za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje se protivno odredbi čl. 423. st. 2. Zakona o osiguranju, spoji s drugim društvom bez odobrenja Agencije .

U čl. 423. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: