Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odobrenje za uporabu aerodroma (zračni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator aerodroma ili druga osoba ako upotrebljava aerodrom u zračnom prometu bez odobrenja za uporabu aerodroma sukladno čl. 74.  Zakona o zračnom prometu.

U čl. 74. Zakona navodi se:

"Na aerodromima za koje je izdano odobrenje za uporabu aerodroma, mogu se obavljati sve vrste letačkih operacija osim komercijalnog zračnog prijevoza sa zrakoplovima najveće dopuštene uzletne mase veće od 5700 kg.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: