Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Održavanje i ažuriranje internetske stranice UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako nema ili neredovito ažurira ili ne održava svoju internetsku stranicu u skladu s odredbama čl. 61. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 61. Zakona navodi se:

"UAIF koji upravlja AIF-om s javnom ponudom ili AIF-om čije su dionice uvrštene na uređeno tržište, mora imati, redovito ažurirati i održavati svoju internetsku stranicu koja sadrži najmanje sljedeće podatke i informacije:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!