Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odvodnja oborinskih voda s odlagališta opasnog otpada

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se oborinske vode s površine odlagališta opasnog otpada ne odvode na propisan način suprotno čl. 25. st. 2.  Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 25. st. 2. Uredbe navodi se:
"Oborinsku vodu s površina odlagališta opasnog otpada sustavom kanala odvodi se u taložnik i sabirnu jamu za oborinske vode tako da se omogući kontrola i po potrebi obrada vode prije ispuštanja u prijemnik."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: