Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oglašavanje AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se kao osoba iz čl. 188. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (dalje; Zakona) pri oglašavanju AIF-a ne pridržava odredaba čl. 184. Zakona i/ili čl. 185. Zakona u pogledu nejasnih i dvosmislenih podataka i/ili su podaci u suprotnosti sa sadržajem pravila i/ili prospekta.

U čl. 184. Zakona navodi se:

"Oglašavanje AIF-ova kojima upravlja može poduzimati i provoditi:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!