Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oglašavanje otvorenih investicijskih fondova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako protivno odredbama čl. 156. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, oglašava UCITS fondove čiji se udjeli ne smiju nuditi na području Republike Hrvatske.
U čl. 156. st. 2. Zakona navodi se:
"U Republici Hrvatskoj dozvoljeno je oglašavanje onih UCITS fondova čijim se udjelima trguje na području Republike Hrvatske."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!