Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ograničenja ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče javna tijela (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 10% od ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, koji je utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama čl. 256. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje; Zakona), a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz čl. 259. st. 2., 3. ili 4. Zakona.
U čl. 256. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!