Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Onemogućavanje ili ometanje provedbe stručnog nadzora (edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj magistar edukacijske rehabilitacije ako onemogući ili ometa provođenje stručnog nadzora, protivno čl. 33.  Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti.

U čl. 33. Zakona navodi se: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!