Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oporaba, recikliranje, regeneracija ili ponovna upotreba tvari (onečišćujuće tvari)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja provodi postupke kojima zbrinjava ili oporabljuje, odnosno provodi postupke koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne uporabe tvari iz Dodatka IV. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (dalje; Uredbe) suprotno čl. 7. st. 3. Uredbe.

U čl. 7. st. 3. Uredbe navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: