Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Opravdane i nediskiminirajuće razlike u postupanju s izdavateljima i prihvatiteljima (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se kartična platna shema novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna ako u sporazumu o davanju ovlasti ili u pravilima kartične platne sheme primjenjuje diskriminirajuće i objektivno neopravdane razlike u postupanju prema izdavateljima ili prihvatiteljima u vezi s co-badgingom platnih brendova ili aplikacija za plaćanje na platnom instrumentu na temelju kartica, čime postupa protivno čl. 8. st. 3. Uredbe (EU) br. 751/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: