Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Opremljenost građevine za obrađivanje otpada (uvjeti za postupanje s otpadom)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako komunalni ili tehnološki otpad odlaže na odlagalište otpada protivno odredbi čl. 12. st. 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom.
U čl. 12. st. 2. i 3. Pravilnika navodi se:
"Komunalni otpad odlaže se na odlagalište I. kategorije.
Tehnološki otpad odlaže se na odlagalište otpada I., odnosno II. kategorije ovisno o sastavu eluata prema sljedećoj tablici:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!