Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Opseg obavljanja djelatnosti dentalnog tehničara i dentalnog asistenta (stomatološka djelatnost)

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dentalni tehničar, odnosno dentalni asistent ako obavlja djelatnost izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad, odnosno dozvolom za rad protivno čl. 36.b, čl. 36.c i čl. 36.o Zakona o stomatološkoj djelatnosti.  

U čl. 36.b Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: