Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osiguranje kvalitete plina, kvalitete usluge i pouzdanosti isporuke plina

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator terminala za UPP koji ne osigura korisnicima terminala za UPP kvalitetu plina, kvalitetu usluge i pouzdanost isporuke plina u skladu s općim uvjetima opskrbe, sukladno čl. 32. t. 2. Zakona o tržištu plina.

U čl. 32. t. 2. Zakona navodi se:

"Operator terminala za UPP je dužan:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: