Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osiguranje od odgovornosti za nuklearnu štetu

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se korisnik ako propusti sklopiti i održavati osiguranje ili imati financijsko jamstvo za pokriće svoje odgovornosti za nuklearnu štetu sukladno čl. 16. Zakona o o odgovornosti za nukelarnu štetu.

U čl. 16. Zakona navodi se:

"Korisnik je dužan sklopiti i održavati osiguranje ili imati financijsko jamstvo za pokriće svoje odgovornosti za nuklearnu štetu, u iznosu koji ne može biti manji od iznosa iz članka 8. ovoga Zakona. 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: