Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osiguranje sanacije okoliša na lokaciji onečišćenoj otpadom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je vlasnik, odnosno posjednik nekretnine na lokaciji iz čl. 37. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (dalje; Zakona), a nije osigurao sanaciju lokacije sukladno čl. 37. st. 2. Zakona.

U čl. 37. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Sanaciju okoliša na lokaciji onečišćenoj otpadom utvrđenim Planom osigurava onečišćivač.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: