Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oslobođenja od plaćanja PDV-a za usluge posredovanja

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a suprotno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (dalje; Zakon) sukladno čl. 49. Zakona.

U čl. 49. Zakona navodi se:

"Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge posredovanja obavljene u ime i za račun druge osobe za:

a) izvozne isporuke iz članka 45. ovoga Zakona,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!