Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a suprotno odredbama čl. 48. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 48. st. 1. Zakona navodi se:
"Plaćanja PDV-a oslobođene su sljedeće isporuke:
a) isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: