Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge posredovanja

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a suprotno odredbama čl. 49. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U čl. 49. Zakona navodi se:
"Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge posredovanja obavljene u ime i za račun druge osobe za:
a) izvozne isporuke iz članka 45. ovoga Zakona,
b) postupke iz članka 46. ovoga Zakona,
c) isporuke iz članaka 47. i 48. ovoga Zakona,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: