Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osnovica za obračun doprinosa

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne utvrdi osnovicu doprinosa sukadno čl. 22. Zakona o doprinosima.

U čl. 22. Zakona navodi se:

''Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju se i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: