Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Osnovna tehnička dokumentacija i popratna dokumentacija (protuminsko djelovanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon ako nije izradila i vodila dokumentaciju sukladno propisu kojim se propisuje izrada, sadržaj i vođenje dokumentacije u protuminskom djelovanju sukladno čl. 20. st. 3. Zakona o protuminskom djelovanju.

U čl. 20. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: