Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ostale zadaće Hrvatske revizorske komore (revizija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Hrvatska revizorska komora ako protivno čl. 101. st. 6. t. 5. Zakona o reviziji (dalje; Zakona) Statutom propiše obavljanje poslova koji su u suprotnosti s odredbama Zakona.
U čl. 101. st. 6. t. 1. Zakona navodi se:
"Ostale zadaće Hrvatske revizorske komore su:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: