Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ostali troškovi i naknade AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako naplaćuje naknade i/ili troškove sukladno čl. 257. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 257. Zakona navodi se:

"Osim naknada iz članka 256. ovoga Zakona AIF-u se mogu naplaćivati samo oni troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka, pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

Iz imovine AIF-a mogu se izravno plaćati isključivo: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!