Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Oštećenje i onečišćenje poljoprivrednog zemljišta

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ima vegetacijsko-gospodarski otpad poljoprivrednog podrijetla na poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine ili ne provodi zaštitu poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja i oštećenja sukladno čl. 5. st. 2. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

U čl. 5. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

"Oštećenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: