Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne postupa sukladno čl. 110. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 110. Zakona navodi se:

"UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!