Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Otkrivanje i uporaba informacija o robi čije je puštanje bilo obustavljeno ili je bila zadržana (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako informacije iz čl. 17. st. 4. Uredbe (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (dalje; Uredbe (EU) br. 608/2013) ili iz čl. 18. st. 5. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili iz čl. 19. Uredbe (EU) br. 608/2013 ili iz čl. 26. Uredbe (EU) br. 608/2013 koje je primila otkrije ili upotrijebi protivno čl. 21.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: