Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Otuđenje robe bez da je prethodno podmiren carinski dug i druga javna davanja (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u suprotnosti s propisima proda, otuđi po drugoj osnovi, da drugom na uporabu, zalog, najam, rabi u druge svrhe ili preda kao osiguranje za dug, obveze ili je upotrijebi u neke druge svrhe osim u one zbog kojih je roba bila oslobođena od carine, a prethodno ne podmiri carinski dug i druga javna davanja suprotno čl. 8., čl. 16., čl. 33., čl. 48., čl. 52., čl. 57., čl. 64., čl. 68., čl. 71., čl. 72., čl. 78., čl. 79., čl. 110. i čl. 115.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: