Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Otvaranje transakcijskih računa (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako postupi protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju čl. 58. st. 4. Zakona o platnom prometu.

U čl. 58. st. 4. Zakona navodi se:

"Način otvaranja transakcijskih računa propisuje Hrvatska narodna banka."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: