Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlast nadzornog odbora (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a koji ne prijavi Agenciji propust zatvorenog AIF-a i depozitara sukladno čl. 121. st. 2. t. 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 121. st. 2. t. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!