Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlašteni stručni tehnički servisi (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove radiološke sigurnosti bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama čl. 42. st. 1. i 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 42. st. 1. Zakona navodi se:
"Poslove radiološke sigurnosti obavljaju ovlašteni stručni tehnički servisi koje rješenjem ovlašćuje Zavod."
U čl. 42. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!