Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlašteni stručni tehnički servisi (radiološka i nuklearna sigurnost)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove radiološke sigurnosti bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama čl. 42. st. 1. i 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 42. st. 1. Zakona navodi se:
"Poslove radiološke sigurnosti obavljaju ovlašteni stručni tehnički servisi koje rješenjem ovlašćuje Zavod."
U čl. 42. st. 3. Zakona navodi se: