Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlaštenja sanitarnog inspektora (sanitarna inspekcija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako inspektoru ne omogući obavljanje nadzora prema odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad ili mu ne dostavi ili ne pripremi podatke, obavijesti i materijale u određenom roku ili mu dostavi ili pripremi netočne i nepotpune podatke, obavijesti i materijale, sukladno čl. 20., 21., 23. Zakona.

U čl. 20. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: