Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ovlasti inspektora (pesticidi u hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne postupi po rješenju poljoprivrednog, veterinarskog ili sanitarnog inspektora kojim je naređena mjera ili radnja iz čl. 11. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

U čl. 11. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: