Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Označavanje granica zemljišta (državna izmjera i katastar nekretnina)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je nositelj prava na nekretninama, a koja ne izvrši obvezu određenu čl. 45. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
U čl. 45. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!