Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Označivanje materijala i predmeta u neposrednom dodiru s hranom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako materijale i predmete namijenjene neposrednom dodiru s hranom ne označi u skladu sa čl. 15. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

U čl. 15. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!