Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Peljarenje uz odobrenje (pomorstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za pomorski prekršaj osoba ako obavlja peljarenje bez odobrenja Ministarstva suprotno čl. 69. Pomorskog zakonika.

U čl. 69. Zakonika navodi se:

"Poslove peljarenja u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske ne mogu bez posebnog odobrenja Ministarstva obavljati strane pravne osobe. 

Odobrenje će se izdati samo ako peljarenje ne može ili ne želi obaviti domaća pravna osoba. 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: