Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pismena uputa proizvođača i dobavljača plina (zapaljive tekućine i plinovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kod prodaje ne da pismenu uputu s podacima o vrsti i količini te o kategoriji i stupnju opasnosti od požara sukladno čl. 7. st. 3. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

U čl. 7. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!