Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Plaćanje gotovim novcem (fiskalizacija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obveznik fiskalizacije ako plaća gotovim novcem suprotno odredbi čl. 28. st. 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

U čl. 28. st. 3. Zakona navodi se:

"Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom:

– za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!