Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Plaćanje premije za osigurane depozite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako ne plati premiju osiguranja depozita u skladu s čl. 21. st. 14. Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 21. st. 14. Zakona navodi se:

"Kreditne institucije dužne su premiju za osigurane depozite platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: