Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Podaci potrebni za vođenje jedinstvenog registra računa (platni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako ne dostavi podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje vođenje i sadržaj jedinstvenog registra računa sukladno čl. 59. Zakona o platnom prometu.

U čl. 59. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: